Thay mặt kính Lenovo S90

Thay mặt kính Lenovo S90

500.000₫

Màn hình chính hãng

Mới
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K900/ K910

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo K900/ K910

500.000₫

- Màn hình chính hãng

Mới
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo P70/P770/P780

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo P70/P770/P780

450.000₫

- Màn hình chính hãng

Mới
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S920

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S920

400.000₫

- Màn hình chính hãng

Mới
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S880/ S890

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S880/ S890

450.000₫

- Màn hình chính hãng

Mới
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S650/S820/S850

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo S650/S820/S850

450.000₫

- Màn hình chính hãng

Mới
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A850/ A880

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A850/ A880

400.000₫

- Màn hình chính hãng

Mới
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A680/A690/A760

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A680/A690/A760

400.000₫

- Màn hình chính hãng

Mới
Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A3000/A5000/A7000

Thay mặt kính cảm ứng Lenovo A3000/A5000/A7000

300.000₫

- Màn hình chính hãng

Mới
© 2011 - 2019 MSmobile - Hệ thống bán lẻ điện thoại di động.
Hỗ trợ trực tuyến
0.02551 sec| 2022.633 kb